Suomen oikeushistorian vaiheet

Ensimmäiset merkit lainsäädännöstä ajoittuvat 1400-luvulle, jolloin Suomi oli Ruotsin vallan alaisena. Ruotsi-Suomeen muodostui keskusvalta ja alueelle oli syntymässä sääty-yhteiskunta. Tuolta ajalta on säilynyt kirjattua kansanomaista oikeutta, kuten maa- ja kaupunkilakeja. Lakeja pidettiin yhteiskunnassa merkittävinä, mutta niiden toteutus oli jätetty kansalaisille.

Vuonna 1668 perustettiin lakikomissio, jonka tehtävänä on suunnitella kaikkia tilanteita ja ihmisiä kattava laki. Vuonna 1734 lakikokoelma julkaistiin. Se syrjäytti maanlain ja kaupunkilain Ruotsissa ja Suomessa. Kyseinen laki on kummassakin maassa edelleen vanhin laki, sillä vasta 1700-luvulla alettiin muodostaa modernin oikeustieteen perusteita.

Venäjän vallan alla 1800-luvulla Suomen lain tila oli vakaa. Ainoita muutoksia tehtiin hallinnollisessa järjestyksessä. 1800-luvun loppupuolella alettiin tuntea paineita uudistusten tekoon. Säädöksiä, kuten kirkkolaki ja kansakoululaki, säädettiin sekä yksityisoikeudellista tilannetta parannettiin.

1900-luvun vaihteessa Venäjän sortokausi alkoi, kun tavoitteena oli imperiumin vahvistaminen. Suomalaiset alkavat kapinoida Venäjän valtaa vastaan ja Suomeen syntyi suurlakko vuonna 1905. Se toi Suomelle paljon oikeudellisia uudistuksia, kuten demokraattisen eduskunnan ja naisille äänioikeuden. Venäjä aloitti kuitenkin uudistusten jälkeen toisen sortokauden, jolloin vastustajia aloitettiin karkottaa, vangita ja ottaa viroiltaan. Ensimmäinen maailmansota vei Suomen ja Venäjän sotatilaan.

Itsenäinen Suomi syntyy ja lainsäädäntö kehittyy kohti hyvinvointivaltiota

Suomi julisti itsenäisyyden vuonna 1917 Venäjän vallankaappauksen jälkimainingeissa. Itsenäisyyden ensimmäiset vuodet olivat vaikeita, sillä maan sisäpoliittinen tilanne oli jakautunut kahtia ja syntyi sisällissota. Valkoisten voiton jälkeen radikaalit vasemmistolaiset tukahdutettiin maasta. Valtio rupesi nopeasti rakentamaan demokratiaa ja sääti myös useita lakeja koskien sosiaaliturvaa.

1920-luvun tienoilla säädettiin laki presidenttikeskeisestä hallitusmuodosta sekä kunnallislaki, työsopimuslaki, tapaturmavakuutuslaki, sukunimilaki ja kieltolaki. Suomeen perustettiin korkein oikeus ja korkein hovioikeus, syntyi valtakunnanoikeus. Vasemmiston ja oikeiston välillä oli kuohuntaa, jota yritettiin sammuttaa lainsäädännöllä.

Maailman taloustilanteen romahdettua sen vaikutukset näkyivät Suomessa. Pula-aikoja pyrittiin helpottamaan tekemällä säädöksiä työttömyysturvasta ja yleisestä sairaanhoidosta. Toisen maailmansodan jälkeen Suomeen juurrutettiin sosiaaliturvan perusteet, kuten lapsilisä, työtuomioistuin ja sairasvakuutuslaki. 60- ja 70-luvuilla tehtiin paljon uudistuksia lakeihin etenkin rikoslakeihin. Kansalaisen oikeusturvaa vahvistettiin, kun syntyi kuluttajansuojalaki ja vahingonkorvauslaki.

80- ja 90-luvuilla Suomessa keskityttiin Euroopan lakien kanssa yhdistymiseen ja kansainvälistymiseen. Vuosina 1993 ja 1996 tehtiin paljon uudistuksia rikos- ja siviiliprosessissa. Vuonna 1995 Suomi liittyi EU:hun, joten Euroopan unionin säädökset ja lait tulivat tärkeäksi osaksi Suomen lainsäädäntöä.

EU:n vaikutukset Suomeen

EU:n kanssa yhteistyössä Suomi on osallisena esimerkiksi tulliliitossa, euromaiden rahapolitiikassa ja kauppapolitiikassa. EU käyttää toimivaltaansa myös jaetusti, jolloin unioni ja jäsenvaltio määräävät yhdessä lakeja ja säädöksiä tietyillä aloilla kuten ympäristö, sisällispolitiikka ja maatalous. EU tarjoaa myös tuki- ja täydennystoimia jäsenvaltiolle kuten kulttuuriin, matkailuun ja koulutukseen.

EU:n talousalueella toimii verovapaus, joka on hyödyntänyt erityisesti rahapelaajia. Euroopan alueella voitetut nettirahapelien voitot maksetaan verovapaina toisen Euroopan unionin kansalaisen tilille. EU:n avoin talouspolitiikka on avannut nettirahapelisivustojen markkinoinnin ulkomaille. Yhteisen rahayksikön takia euroa käyttävien pelaajien on helpompi pelata riippumatta siitä, mihin Euroopan maahan sivusto on rekisteröitynyt. Vaikka EU ei nettirahapelien lainsäädännössä vapauta tai aseta erivapauksia rahapelaamiselle, EU auttaa mahdollisissa ongelmatapauksissa nettisivustojen kanssa. Pääsääntöisesti ongelmat ratkaistaan pelaajan hyväksi.