Oikeustieteen opiskelumahdollisuuksia Suomessa

Laki tai lait ohjaavat lähes kaikkea yhteiskunnallista toimintaa. Juridiset instituutiot, kuten eduskunta, presidentti ja hallitukset ja niiden kokoaminen, on tarkoin määritelty laissa. Lakia osaavia henkilöitä tarvitaan myös yhteiskunnan kaikilla aloilla. Myös ihmisten yksityiselämässä on paljon tilanteita, joissa tarvitaan lakiasioiden tuntemusta.

Suomalaisessa yliopistomaailmassa oikeustieteelliseen opiskelemaan pääseminen on erittäin haasteellista. Vuosittain järjestettävät pääsykokeet ovat erittäin vaativat. Suurin osa opiskelijoista on onnistunut keskimäärin kolmannella hakukerralla läpäisemään ne. Oikeustiedettä voi meillä Suomessa opiskella Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa, Turun yliopistossa sekä Åbo akademissa ja Lapin yliopistossa.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto toimii maan johtavana oikeustieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen yksikkönä. Siellä suoritetusta oikeustieteellisestä tutkimustyöstä on muodostunut yksi kyseisen korkeakoulun keihäänkärjistä. Tiedekunnan kunnianhimona on sijoittua 50 maailman parhaimman oikeustieteen opetuslaitoksen joukkoon. Globalisaatio on tuonut myös omat haasteensa oikeustieteelliseen tutkimukseen. Samalla ylläpidetään myös suomalaista ja pohjoismaista oikeustieteen tutkimusta.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä voi suorittaa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkinnot joko suomen, ruotsin tai englannin kielillä. Oikeusnotaarin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi maisterin tutkinnosta on mahdollisuus jatkaa tohtorin tutkintoon.

Lapin yliopisto

Lapin yliopistossa saa koulutuksensa noin neljännes maamme juristeista. Oikeustieteellinen tiedekunta tekee oikeuden ja oikeudenmukaisuuden tutkimustyötä yhdessä kansainvälisten yhteistyötahojen sekä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Lapin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on noin 1000 perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa sekä noin 90 jatko-opiskelijaa. Vuosittain tiedekuntaan otetaan 140 uutta opiskelijaa ja tutkintoja suoritetaan vuodessa noin 250.

Turun yliopisto

Myös Turun yliopistossa on oikeustieteellinen tiedekunta, joka tarjoaa oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelmien lisäksi myös tohtorikoulutusta sekä muita erilaisia täydennyskoulutuksia.

Vuonna 2014 Turun yliopisto yhdessä Åbo akademin kanssa perusti Baltic Area Legal Studies -yksikön eli Balex-nimeä kantavan osaamiskeskuksen. Sen verkostoon kuuluu yhteistyökumppaneita joka puolelta Itämeren ympäriltä ja tarkoituksena on korkeatasoisen oikeudellisen tutkimustiedon tuottaminen oikeudellisista asioista, jotka liittyvät alueen merkityksellisyyteen ja sääntelyyn. Turun yliopisto on myös jäsen yliopistojen muodostamassa järjestössä, jonka nimi on Legal Research Network. Sen tarkoituksena on parantaa jäsentensä kansainvälistä profiilia ja edistää näin nuorten tutkijoiden kansainvälistä perspektiiviä.

Opiskelijoita vuonna 2016 Turun yliopiston oikeustieteellisessä oli 1132. Samana vuonna oikeustiedettä opiskelemaan haki 1784 opiskelijaa ja sisään otettiin lähes 200 opiskelijaa. Valmistuneita oli vuonna 2016 oikeusnotaareja 144, oikeustieteen maistereita 162 ja oikeustieteen tohtoreita 6.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto syntyi, kun Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistettiin yhdeksi yksiköksi. Tämän korkeakoulun oikeustieteiden laitos sijaitsee Joensuussa. Vaikka kyseessä on oikeustieteiden laitos, se ei valmista suoranaisiin oikeustieteen alan ammatteihin, vaan tarjoaa lähinnä koulutusta toimia erilaisissa yhteiskunnan juridiikan tehtävissä. Siellä on mahdollista suorittaa esimerkiksi yhteiskunnallisten hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot.

Oikeustieteiden opetus on Suomessa jakaantunut neljään yliopistoon. Tutkimusta suorittavat kaikki yliopistot, mutta keihään kärkenä tutkimuksen saralla toimii Helsingin yliopisto. Kaikki suomalaiset yliopistot korostavat kansainvälistä näkökulmaa koulutuksessaan ja ne myös osallistuvat kansainvälisiin projekteihin. Oikeustieteellisen opiskelijaksi hakeminen on vaativaa, mutta koulutuksen suorittaneilla on hyvin valoisat työllisyysnäkymät. Lisäksi oikeusoppineiden palkkatasokin on suhteellisen hyvä.