Kuuluisat henkilöt lainsäädännön maailmassa

Monet karismaattiset ja kuuluisat johtajat ovat jääneet maailman lainsäädännön historiaan. Tässä artikkelissa tarkastelemme heistä muutamia pohtien samalla, millaisia vaikutuksia heidän toimillaan on ollut.

Urho Kaleva Kekkonen

Suomessa monet presidentit ovat olleet mukana vaikuttamassa lainsäädäntöön, mutta harva heistä niin voimakkaasti kuin Urho Kaleva Kekkonen. Hän oli karismaattinen presidentti ja käytti kaikkia valtaoikeuksiaan täysimääräisesti ja välillä ylittikin ne. Ehkäpä juuri Kekkosen persoona ja suhde valtaan on vaikuttanut siihen, että Suomessa ollaan oltu halukkaita pienentämään presidentin valtaoikeuksia ratkaisevasti.

Vuonna 1973 Kekkonen ilmoitti, että hän ei ole halukas lähtemään presidentinvaalikilpaan, mutta on käytettävissä presidenttinä myös seuraavalla kaudella. Koska Neuvostoliitossa toivottiin hänen jatkavan Suomen presidenttinä, eduskunnassa vietiin läpi poikkeuslaki Kekkosen valitsemisesta jatkokaudelle hyvien idänsuhteiden turvaamisella perustellen.

Mauno Koivisto

Kekkosen vastakohtana voidaan pitää Mauno Koivistoa, joka presidenttikaudellaan edisti merkittävästi Suomen presidentin valtaoikeuksien pienentämistä. Koivisto oli saanut nähdä läheltä, miten Urho Kekkosen terveys romahti tämän viimeisen presidenttikauden aikana ja miten turvaton valtakunnan tilanne oli, kun presidentillä oli käsissään hyvin paljon valtaa. Tilannetta vaikeutti erityisesti se, ettei kukaan voinut olla varma siitä, kenen ohjeistamana Kekkonen maata johti.

Mauno Koiviston ollessa vallassa Suomen presidentin valtakaudet rajattiin kahteen ja presidentin valtaoikeuksia kavennettiin huomattavasti.

Nelson Mandela

Maailman mittakaavassa kuuluisia presidenttejä, jotka ovat vaikuttaneet ratkaisevasti lainsäädäntöön, on lukuisia, mutta nostamme tässä esille vain yhden, Nelson Mandelan. Hän pystyi muuttamaan Etelä-Afrikan suunnan omalla valtakaudellaan ja vaikutti maan lainsäädäntöön tasa-arvoa lisäten ja maata repivää katkeruutta lievittäen.

On pitkälti Nelson Mandelan ansiota, että Etelä-Afrikka selvisi rotuerottelun jälkeisestä ajasta ilman uutta katkeraa sisällissotaa, sillä hän tuki aktiivisesti lakialoitteita, joiden tarkoituksena oli rauhanomainen tilanteen käsittely ja muun muassa totuuskomissioiden perustaminen ja toiminnan tukeminen. Totuuskomissiossa kuultiin kaikkia halukkaita ihmisiä, jotka kokivat joutuneensa kärsimään apartheid- hallituksen toimista. Komission eteen tuotiin kuultavaksi poliittisista syistä rikoksiin syyllistyneitä. Heillä oli tekemiensä rikosten karmeudesta huolimatta mahdollisuus saada täysi armahdus, mikäli he tunnustivat rehellisesti kaikki tekemänsä rikokset.

Joku voi olla sitä mieltä, että tämä kuuluu sarjaan erikoisimmat lait maailmassa, mutta Etelä-Afrikan tapauksessa se todellakin toimi. Apartheidin uhreille oli tärkeää saada esimerkiksi väkivaltaan syyllistyneiltä poliiseilta kuulla, miten he katuivat rikoksiaan ja mitkä voimat olivat olleet suhteettoman väkivallankäytön takana.

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhin voidaan hyvällä syyllä sanoa olevan Intian valtion isä. Hänen vaikutuksensa maan lakeihin on ollut merkittävä ja vaikka hän on halunnut ehdottomasti säilyttää hindulaisen ajattelun Intian lain osana, hän on halunnut myös pienentää puhtaan hindulaisuuden aiheuttamaa kärsimystä parantamalla esimerkiksi kastittomien asemaa ja poistamalla ajattelun, jonka mukaan köyhyys on rangaistus ihmisen edellisen elämän pahoista teoista.